Mail fra terminal via Gmail – Exim4 6

Mail fra terminal via Gmail – Exim4
I min forrige post forklarede jeg hvordan du kunne sende mails fra din server via Googles SMTP. Dette er sådan set den samme guide, bare med Exim4 istedet for SSMTP. Exim4 er fra standard installeret på Debian og der skal derfor ikke installeres noget yderligere, kun re-konfigureres.

Mail fra terminal via Gmail – SSMTP 9

Mail fra terminal via Gmail - SSMTP
Nogle gange er det rart at kunne sende mails fra sin server. Enten via et script eller fra et program. Det kan desværre bare ikke altid lade sig gøre, da de fleste internet udbydere har blokeret for port 25, som er standard porten for SMTP. Heldigvis kan Google og SSMTP hjælpe dig.