Docker Installation

Skrevet af: Patrick Kerwood

Linux containers har været fremme i noget tid, men i de sidste par år har det virkeligt taget fart. Flere og flere applikationer har en docker container, hvilket gør det hele meget nemmere at installere og administrere.

Personligt er jeg begyndt at smide de fleste af mine applikationer i Docker containers. Seafile, Databaser, Rtorrent, Minecraft server, sites osv. Ja, Linuxbloggen her kør også i en container.

En container minder lidt om en virtuel server, men er langt fra det samme. En applikation er “contained” inde i en container og kan kører helt upåvirket af andet software på serveren. Alt hvad applikationen skal bruge for at fungere, findes inde i containeren.
Samtidig skal der ikke installeres andet på host serveren end Docker engine.
Du skal se en container mere som en selvstændig process på din server. Den deler ressourcer sammen med host serveren og de andre containers.

Docker har en masse dokumentation, så jeg vil ikke gå i dybden med det. I dette indlæg vil jeg vise hvordan du installer Docker engine og lave et kort exempel. Du kan læse deres “Getting started” her. https://docs.docker.com/linux/

Docker installation

Opdater apt-get og installer apt-transport-https og ca-certificates for at sikre din installation han hente fra repositories med https.
sudo apt-get update

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates

Tilføj denne GPG key.
sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

Efterfølgende åben “/etc/apt/sources.list.d/docker.list i en text editor.
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/docker.list

Tilføj nedenstående, alt efter hvilket OS du installere Docker på.

Debian Wheezy
deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-wheezy main

Debian Jessie
deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-jessie main

Debian Sid
deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-stretch main

Ubuntu Trusty 14.04 (LTS)
deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

Ubuntu Wily 15.10
deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

Ubuntu Xenial 16.04 (LTS)
deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

Gem og luk

Opdater og installer Docker Engine.
sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-engine

Docker er nu installeret.
For at undgå at bruger sudo hver gang du skriver en Docker kommando kan du smide din bruger i docker gruppen. Log ud og ind igen for at det tager effect.
sudo usermod -a -G docker brugernavn

Du kan finde de officielle installations docs her. https://docs.docker.com/engine/installation/

Test Eksempel

Med Docker kan man lave sine egne containers og push dem til et Docker registry. Man kan sætte sit eget registry op eller bruge en udbyder. Der findes forskellige gratis udbydere, Dockers egen er https://hub.docker.com. Der kan du søge efter den container du skal bruger og pull den.

I dette eksempel starter vi en container med en webserver, som viser “Hello World”. Det image vi bruger er tutum/hello-world.
For at starte en container bruger vi run kommandoen. Docker vil lede efter tutum/hello-world lokalt, hvis ikke det image eksisterer lokalt på serveren bliver den downloaded fra docker registry.
docker run -p 8080:80 -d tutum/hello-world

  • -p 8080:80 – Her bliver containers port 80 mapped til serverens port 80.
  • -d – Fortæller Docker at containeren skal kører i daemon mode.
  • tutum/hello-world – Er navnet på det image vi vil bruge.

Åben din browser, gå til http://localhost:8080 og du vil se en statisk webside. Hvis ikke du har en webservice der i forvejen bruger port 80 på din server, kan du bruge -p 80:80 istedet.


5 maj 2016   | Alle · Docker

Leave a Reply