Fedora LAMP Server

Skrevet af: Patrick Kerwood

I dette indlæg beskriver jeg hvordan man opsætter en basal webserver, i Fedora 20, med MySQL og PHP understøttelse. Dette er også kaldet en LAMP Server – Linux Apache MySQL PHP.

 • httpd – Dette er selve webserver programmet.
 • php – Dette er understøttelsen for PHP.
 • mysql-server – Dette er MySQL.
 • php-mysqlnd – Dette er et MySQL modul til PHP.

 

sudo yum install httpd php mysql-server php-mysqlnd

Bemærk at pakken mysql-server rent faktisk ikke installere MySQL, men MariaDB.
MariaDB er et community udviklet fork af MySQL. Vær ikke bekymret, det betyder ikke noget. Du vil kunne bruge de samme kommandoer og samme funktioner, som ved MySQL.

For at starte Apache og MariaDB ved boot, skal der laves nogle system startup links.
sudo systemctl enable httpd.servicesudo systemctl enable mysqld.service

Genstart din maskine eller kør nedenstående kommandoer for at starte Apache og MariaDB manuelt.
sudo systemctl start httpd.servicesudo systemctl start mysqld.service

Efterfølgende skal du lave et password til root brugeren, i MariaDB.
sudo mysql_secure_installation

 • Enter current password for root – Ved ny installation er der ikke noget password. Tryk ENTER.
 • Set root password? – Tryk Y for yes. Skriv og gentag password.
 • Remove anonymous users? – Tryk Y for yes.
 • Disallow root login remotely? – Det er altid en god idé, ikke at tillade root logins remotely. Y
 • Remove test database and access to it? – Ja.. De skal ikke bruges til noget. Y
 • Reload privilege tables now? – Y

Så er din LAMP server sat op.

Test den ved at kører denne one-liner og smut ind på http://localhost/test.php
sudo echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/test.php && sudo chmod 775 /var/www/html/test.php

Andre PHP Moduler
 • APC (php-pecl-apc) – APC caches and optimizes PHP intermediate code
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-sqlite) – Extension for the SQLite V2 Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

29 mar 2014   | Alle · Fedora

Leave a Reply