Installer Chrome – Fedora

Skrevet af: Patrick Kerwood

Dette indlæg er en kort guide til hvor man installer Google Chrome i Fedora.

 
Opret følgene fil, /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo, med din text editor.

sudo nano /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

Indsæt nedenstående linjer i filen, alt efter om du kører 32 eller 64 bit. Du kan indsætte begge hvis du er i tvivl.

32 bit
[google-chrome]
name=google-chrome - 32-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
64 bit
[google-chrome64]
name=google-chrome - 64-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Installer Google Chrome Stable.
sudo yum install google-chrome-stable

Der er også 2 andre versioner, som man kan installere hvis man gerne vil være lidt fremme i skoene.

Beta versionen.
sudo yum install google-chrome-beta

Unstable versionen.
sudo yum install google-chrome-unstable


1 mar 2014   | Alle · Fedora

Leave a Reply