Perl: warning: Setting locale failed.

Skrevet af: Patrick Kerwood

Efter en ny installation kan man nogle gange have problemer med systemets locale settings. Dette er noget der ofte driller mig, for jeg får det altid fixet uden at jeg er helt klar over hvad jeg gjorde eller hvordan jeg gør det næste gang.

Ved forskellige lejligheder popper denne fejl meddelelse, eller lignende, op.
Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
  LANGUAGE = "en_GB:en",
  LC_ALL = (unset),
  LC_CTYPE = "UTF-8",
  LANG = "en_GB.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Du kan frem provokere denne fejl ved at skrive følgende.
perl -v

Start med se hvilke locales der er installeret i forvejen.
<strong>kerwood@debian:~$</strong> sudo locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
  en_GB.UTF-8... done
Generation complete.

Som du kan se på overstående, er det kun en_GB.UTF-8 der er installeret. Skriv følgende kommando for at reconfigure locales.
dpkg-reconfigure locales

Vælg da_DK.UTF-8 på listen og tryk Ok. Vælg der efter da_DK.UTF-8 igen.

Kør efterfølgende denne kommando.
update-locale LANG=da_DK.UTF-8 LANGUAGE=da_DK.UTF-8 LC_ALL=da_DK.UTF-8

Dine locale settings er nu opdateret. Husk at du skal logge ud og ind før at ændringerne træder i kræft.


21 sep 2013   | Alle · Debian · Fixes

Leave a Reply