Se alle installerede pakker – Debian

Skrevet af: Patrick Kerwood

Engang imellem kan man have brug for at se hvilke pakker der er installeret på ens server. Der er der heldigvis en super nem komando til.

Jeg har før brugt dpkg -s til at se om en pakke er installeret eller ej, men man skal kende navnet på den pakke man søger. Med denne metode kommer der en liste med alle pakker installeret, som man efterfølgende kan søge i.

Kommandoen som vi skal bruge, er som følger.
dpkg --get-selections

Listen kan være meget lang, så pipe den evt. videre til less for at scroll i den.
dpkg --get-selections | less

Hvis du søger en bestemt pakke eller pakker, kan du pipe den med grep.
kerwood@debian:~$ dpkg --get-selections | grep php
libapache2-mod-php5        install
php5                       install
php5-cli                   install
php5-common                install
php5-curl                  install
php5-mysql                 install

Du kan også se hvor filerne, for pakken, er placeret henne.
kerwood@debian:~$ dpkg -L php5
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/php5


24 jul 2014   | Alle · Debian

Leave a Reply