Virtualbox med Webinterface

Skrevet af: Patrick Kerwood

I dette blog indlæg vil jeg installere Virtualbox på en headless Debian Wheezy server samt phpVirtualBox som webinterface.

Start med at tilføje VirtualBox repository til apt-get.
sudo nano /etc/apt/sources.list

Tilføje nedenstående, gem og luk.
# VirtualBox repository
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib

Tilføj VirtualBox’s public key til deres repository
sudo wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -

Opdater apt-get og installer virtualbox-4.3.
sudo apt-get update sudo apt-get install virtualbox-4.3

VirtualBox extension pakke skal nu installeres. Find den nyeste extension pack på dette link og download det. I skrivende stund er det 4.3.26-98988.
wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.26/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.26-98988.vbox-extpack

Installer pakken.
sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.26-98988.vbox-extpack

Lav nu en bruger som phpVirtualBox kan bruge.
sudo useradd -m -g vboxusers -s /bin/bash vbox

Giv brugeren et password.
sudo passwd vbox

Opret nedenstående fil.
sudo nano /etc/default/virtualbox

Tilføj nedenstående linje, så vboxwebsrv kører med den nyoprettet bruger. Gem og luk.
VBOXWEB_USER=vbox

Kør nedenstående kommando for at vboxweb-service starter ved boot.
sudo update-rc.d vboxweb-service defaults

Start vboxwebsrv.
sudo service vboxweb-service start

Installer phpVirtualBox

Installer følgende programmer med apt-get.
sudo apt-get install apache2 php5-common php5-mysql php5-fpm php-pear libapache2-mod-php5 unzip

Download den nyeste version af phpVirtualBox fra sourceforge.net. I skrivende stund er det phpvirtualbox-4.3-2.zip.
wget "http://sourceforge.net/projects/phpvirtualbox/files/phpvirtualbox-4.3-2.zip/download" -O phpvirtualbox-4.3-2.zip

Pak filen ud.
unzip phpvirtualbox-4.3-2.zip

Flyt en udpakkede mappe til /var/www/virtualbox.
sudo mv -v phpvirtualbox-4.3-2 /var/www/virtualbox

Gå til mappen som vi lige flyttede.
cd /var/www/virtualbox

Kopier/omdøb example conf filen.
sudo cp config.php-example config.php

Åben filen og rediger nedenstående linje, så de passer med den bruger du har oprettet til VirtualBox.

sudo nano config.php /* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
var $username = 'vbox';
var $password = 'kodeord';

Ændre ownership på virtualbox mappen.
sudo chown -R www-data.www-data /var/www/virtualbox

Åben din browser og gå til http://IP-ADRESSE/virtualbox. Webinterfacet skulle gerne loade. Log ind med brugernavn og password admin;admin.

Gå til File->Change Password for at ændre dit password.


19 mar 2015   | Debian · Programmer

Leave a Reply